เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก
MENU

นโยบายส่วนบุคคล

ขอบเขตนโยบาย

นโยบายนี้ครอบคลุมถีงการดูแลรักษาเวปไซค์ TopPlay กล่าวคือ ข้อมูลที่ลูกค้าได้ติดต่อกับเวปไซค์ ทั้งหมด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ บัตรประชาชน เอกสารส่วนตัว ในการทำธุรกรรมกับทางธนาคาร เวปไซค์ TopPlay_ จะเก็บรักษา ข้อมูลดังกล่าวไว้ในบริษัทเท่านั้นดังนั้นลูกค้าจึงวางใจได้เมื่อใช้บริการกับเรา

การยอมรับและกระทำตามนโยบายของบริษัท

ลูกค้าที่ใช้บริการเวปไซค์ของเราต้องยอมรับกติกาและข้อบังคับของทางเวปไซค์เป็นหลัก


การเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้

เราได้เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับเรา และในบางครั้งเรายังต้องขอข้อมูลส่วนตัวคุณเพิ่มเติมเมื่อคุณใช้บริการกับเรา อย่างไรก็ตามเราไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในขณะที่คุณเปิดหน้าโฮมเพจจ์ก่อนเข้าระบบ เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดก็เพื่อจะช่วยในการให้บริการคุณได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขั้นเท่านั้น


การแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้กับผู้อื่นผู้ได้
เราได้รับความยินยอมจากลูกค้า ที่ให้เปิดเผยได้
เราต้องการเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อตอบสนองการให้บริการท่านให้ดีขึ้น